ECO-HUNT

Pracujemy dla Was od 1998 roku!

ECO-HUNT

    Eco-Hunt jest firmą wieloprofilową. Prowadzimy działalność w kilku kierunkach związanych z przyrodą i naturą. Naszym celem nadrzędnym jest ochrona przyrodniczych zasobów naturalnych, zachowanie elementów przyrody nawet, jeżeli nie ma możliwości zwrócenia ich naturze. Szczególnie bliska jest nam idea popularyzacji świata przyrodniczego, co realizujemy przez wsparcie ośrodków naukowych i dydaktycznych w tworzeniu kolekcji muzealnych i dydaktycznych.

Eksponaty muzealne budzą zawsze duże zainteresowanie. Zachowanie ich dla następnych pokoleń jest zadaniem trudnym i wymaga szczególnej dbałości w czasie ekspozycji i przechowywania zbiorów. Pomoc w tym zakresie jest dużym wyzwaniem ale i źródłem satysfakcji.

Ochrona przyrody realizowana jest również przez wspomaganie działań mających na celu zmniejszenie presji gatunków inwazyjnych na środowisko naturalne. Nasze pułapki są skuteczne i trwałe zachowując jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa dla zwierząt i środowiska.

Szczególną formą ochrony przyrody jest doradztwo i profesjonalny nadzór przyrodniczy nad inwestycjami od etapu koncepcyjnego przez projektowanie, cały okres realizacji, do zakończenia budowy lub modernizacji. Racjonalne planowanie pozwala na zachowanie ciągłości realizacji inwestycji.

Najlepsze efekty w popularyzacji wiedzy przyrodniczej osiąga się przez działania doradcze i dydaktyczne -stąd nasza działalność Pro-eko. Służymy również pomocą w projektowaniu i realizacji działań kompensacyjnych. Trudności nie są dla nas barierą - są naszą inspiracją!