🐾 PUŁAPKI PLAŻOWISKOWE

Skuteczność potwierdzona w badaniach NCN 2013/11/B/NZ7/01690 – pt.: „Inwazyjne gatunki żółwi jako źródło i wektor mikroflory patogennej dla zwierząt i ludzi” (2014-2017) przeprowadzonych przez konsorcjum tworzonym przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Fundację Epicrates w Lublinie oraz w projekcie nr POIS.02.04.00-00-0100/16-00 pod nazwą ”Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną” realizowanym w ramach umowy między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.